online casino ruletaonline casino ruleta mobile
  • left arrow


Ruleta Typy

American Roulette
Americká ruleta
American Roulette Pro
Americká ruleta Pro
American Roulette Privee
Americká ruleta Privee
en cz sk

roulette_american

Americká ruleta

Americká ruleta -(double zero) je Dvounulový, skládá se z 36 čísel plus 0 a 00, čili ruleta kolo má celkový počet čísel 38, liší se pořadí v jakém následují za sebou. Na první pohled by se mohlo zdát, že i tady je jejich rozmístění zcela náhodné. Při bližším zkoumání kola si však můžeme všimnout, že rozestavení čísel na americké ruletě existuje tento systém: lichým číslům jsou osově protilehlá vždy o jednu jednotku větší čísla sudá, ale opačné barvy. Na některých amerických ruleta mohou být protilehlé čísla nula a dvojitá nula vzájemně vyměněny. Většinou ale platí, že jednoduchá nula leží mezi 28 a 2.

Americká ruleta – Pravidla – Stávky

1 Přesné lze vsadit pouze na jednotlivé číslo, včetně nuly (0) a dvou nul (00). Žeton se položí přímo na jednotlivé číslo.
2 Rozdělená sázka lze vsadit na jakékoliv dvě sousedící čísla, položením na čáru, která je dělí. Všimněte si, že žeton můžete položit také na čáru oddělující (0) a dvě nuly (00), 0 a 1, 2 a 0, 00 a 2 nebo 00 a 3.
3 Sázka na uličku sázky na uličku pokrývají tři čísla. Žeton se položí na vnější ohraničující čáru rulety online stolu, vedle odpovídající řady tří čísel. Všimněte si, že sázky na uličku lze umístit také na 0,1 a 2; 0, 00 a 2 a dále 00, 2 a 3.
4 Sázka na čtverec sázky pokrývají čtyři čísla. Žeton se pokládá na průsečík čtyř čísel.
5 Sázka na pět sázka na pět pokrývá tato čísla: 0, 00, 1, 2 a 3. Žeton se položí na vnější ohraničení rulety stolu, mezi 0 a 1.
6 Sázka na řadu sázka na řadu pokrývá dvě sázky na uličku, tj. šest jednotlivých čísel ve dvou řadách třech čísel. Žeton se položí na nejbližší ohraničující čáru rulety online stolu, kde ji protíná čára oddělující dvě řady.
7 Sázka na sloupec na krátké straně rulety stolu, kde jsou tři pole označená "2 ku 1". Sázka položená do jednoho z těchto dvou polí označí všech dvanáct čísel nad ním (kromě 0 a 00).
8 Sázka na tucet sázka vložena na jedno ze tří polí označených 1st12, 2nd12 nebo 3rd12 označuje dvanáct čísel.
9 Sázky Černá /Červená, Sudé /Liché a Nízká /Vysoká Sázka položená do jednoho z polí na dlouhé straně stolu pokrývá polovinu čísel rulety online stolu (kromě 0 a 00). Každé pole pokrývá 18 čísel.


american roulette

Eurocasino Greek casino| Online casino| European casino

© 2008-2009 The owner of this website reserves the sole right to use content published here. Re-publishing of any information from this website without written consent of the author is strictly prohibited.