online casino ruletaonline casino ruleta mobile
 • left arrow


Najlepšie stolové hry

Mini roulette Flash roulette
Mini roulette Low-Roller roulette
en cz sk
roulette_flash

button_1button_2button_3

Flash Ruleta

Pravidla hry Vitajte v Roulette!

Táto hra je online verzia európskej rulety.
Flash ruleta môže byť:

 • Nízkovkladová ruleta (Low Roller Roulette)- min. 0.10€ - max. 50.00€
 • Ruleta tradičná (Roulette Regular) – min. 1.00€ - max. 500.00€

Jej cieľom hry je uhádnuť, do ktorej zo 37 očíslovaných jamiek gulička spadne. Správnym odhadom výhernej jamky hráči vyhrajú sumu podľa určenia pre víťaznú stávku.
Hráči podávajú jeden typ stávky alebo akúkoľvek kombináciu stávok, vrátane bežných stávok i osobitných stávok, obmedzených len stolom a limitmy typu stávok. Potom, čo hráči podali svoje stávky a stlačili TOČIŤ, koleso roulety sa začne otáčať. Gulička sa kotúľa v smere opačnom vzhľadom k otáčania kolesa a krúži okolo okrajov kolesa a odráža sa od diamantov. Gulička skončí v náhodne zvolenej jamke.
Na plátno stola sa umiestni dolly, ktorá označuje výherné číslo, a výherné číslo sa zobrazí na tabuľke. Všetky stávky, ktoré nezodpovedajú výhernému číslu, sa odoberú zo stola. Ak hráč stavil na výherné číslo, hráčovi bude vyplatená výhra podľa kurzu pre výherné stávky.

Ako hrať

Hrať rouletu je jednoduché. Zvoľte hodnotu žetónu, umiestnite svoje stávky, roztočte koleso a čakajte, či ste víťazné číslo uhádli.
Voľba hodnoty žetónu. Pre výber požadovanej hodnoty žetónu kliknite na žetón v pravom dolnom rohu herného panelu.
Umiestnenie jednej alebo viac stávok. Umiestnite svoje stávky prostredníctvom žetónu na stôl alebo pomocou špeciálnych stávkových šablón v súlade so stolom a limitmy typu stávky.
Poznámka: Ak celková suma pre stôl alebo špeciálna stávka je vyššia ako limit stávky alebo stola alebo nemáte dostatok peňazí pre stávku, nebude na stôl pridaná.

 • Stávky na tabuľku (Vnútorné a vonkajšie stávky) Umiestnite stávku kliknutím na akúkoľvek stávkovú oblasť tabuľky. Každým kliknutím na čísla stola a pretekárskej dráhy pridáte jeden žetón zvolenej hodnoty do stávkovej časti stola.
 • Špeciálne stávky (Panel špeciálnych stávok, plátno a závodná dráha) Umiestnite Špeciálnu stávku kliknutím na zvolenú hodnotu žetónu. Počet žetónov zvolenej hodnoty sa umiestni do stávkovej oblasti stola podľa uskutočnenej stávky.

Keď pohnete myšou nad špeciálnou stávkou, hra zvýrazní v tabuľke vsadené čísla.
Poznámka: Pre zvýšenie Vašej stávky o ďalšiu sumu vyberte ďalší žetón zo spodného pravého rohu herného panelu.
Odstránenie stávky. re odstránenie stávky zvoľte vymazanie žetónu v pravom dolnom rohu herného panela a kliknite na akúkoľvek oblasť tabuľky alebo na špeciálnu stávku v paneli špeciálne stávky, na plátne alebo na pretekárskej dráhe.
Roztočenie kolesa. . Kliknutím na možnosť TOČIŤ vyberiete guličku z jamky a roztočíte koleso. Suma, ktorú stavíte, sa Vám odpočíta z účtu. Gulička sa dostane do jamky a číslo na jamke je výherným číslom. Na stávkovú oblasť tabuľky sa umiestnia Dolly ukazujúci víťazné číslo.
Kontrola víťazného čísla. Víťazné číslo sa zobrazí na tabuľke s informáciami o type výherného čísla a či ste vyhral. Vaše výhry sa tiež zobrazia na hernom paneli a pripočítajú sa k Peniaze. Všetky prehrávajúca stávky sa zo stola odoberú.
Ďalšia hra. Kliknutím na možnosť ROVNAKÁ STÁVKA umiestnite rovnakú stávku, ako v predchádzajúcom kole. Kliknutím na možnosť ELIMINOVAŤ STÁVKY odstránite zo stola všetky predchádzajúce stávky. Potom umiestnite nové stávky a kliknite na položku točiť.

Panel špeciálnych stávok

Panel Špeciálne stávky umožňuje podať stávky ohlásiť alebo staviť. Panel Špeciálnych stávok sa otvorí, keď pohnete myšou cez čiaru Špeciálne stávky. Keď je tento panel otvorený, zobrazuje všetky dostupné špeciálne stávky. Pre prehliadanie stranami zozname špeciálnych stávok použite šípky v hornej časti panela.

Závodná dráha

Závodná dráha ponúka alternatívny spôsob stávkovanie na plátne. Závodná dráha kopíruje koleso rulety (to znamená, že poradie čísel je rovnaké). Špeciálne stávky pokrývajú čísla, ktoré sa nachádzajú vedľa seba na kolese rulety a na pretekárskej dráhe. Pomocou pretekárskej dráhy možno umiestniť tri typy stávok: stávky straight, päť (5) špeciálnych stávok a stávky neighbour.
Ak chcete umiestniť stávky neighbour, musíte zapnúť nastavenie stávok Neighbour a zadať rozsah čísel na každú stranu od vybraného čísla (1-10). Ďalšie informácie nájdete v časti Nastavenia hry

Plátno

Dynamické plátno má obsah meniace sa podľa postupu hry. Zobrazuje počet žetónov na tabuľke, výherné číslo a štatistiku kasína roulety. Ďalej môžete umiestniť stávky na vyhrávajúce a nevyhrávajúce čísla z plátna.
Počet žetónov na plátne. Zobrazuje históriu predchádzajúcich štrnástich (14) výherných čísiel na Vašom stole. Červené položky patria k červenej sade čísiel, žlté čísla k čiernej sade čísiel a zelené číslo je nula (0).
Plátno v stávkovom režime. Zobrazuje štatistiky ku všetkým online stolom Casino roulette pre vyhrávajúce čísla, nevyhrávajúce čísla, čísla odd, zero, popr, red, green a black.

 • Vyhrávajúce čísla. Zobrazuje najčastejšie vyhravané čísla a počet ich vyhier v posledných 500 kolách.
 • Nevyhrávajúce čísla. Zobrazuje najmenej vyhravané čísla a počet kôl od ich poslednej výhry.
 • Čísla Red / Black / Green. Zobrazuje počet (vyjadrený percentuálne) vyhraných červených, čiernych a zelených čísiel v posledných 500 kolách.
 • Čísla ODD/EVEN/0. Zobrazuje počet (vyjadrený percentuálne) vyhraných nepárnch a párnych číslch a nuly v posledných 500 kolách.

Poznámka: Všetky štatistiky billboardu sa aktualizujú na konci každého herného kola pri uvedení víťazného čísla.
Tabuľka v režime výsledkov. Po zastavení guličky tabuľka ukáže víťazné číslo a výsledky (výhry alebo bez výhier).

Stávky - opis a vyplácané sumy

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené typy stávok, opis každej stávky a výplaty pre víťazné stávky.

Stávková kategórie Popis Výhra
Vnútorné stávky. Stávky na čísla alebo série medzi číslami vo vnútornej časti tabuľky.
Straight Stávky na akékoľvek jednotlivé číslo, vrátane 0. Umiestnite žetóny na stred čísla položky (štvorec). Keď gulička pristane na Vašom čísle, vyhráte. 35:1
Split Stávky na dve horizontálne alebo vertikálne susediace čísla. Umiestnite žetóny na čiaru deliacu dve čísla. Vyhráte, keď gulička pristane na jednom z týchto dvoch čísel. 17:1
Three lines (Street) Stávky na rad troch čísel (street) v jednej horizontálnej rade.Umiestnite žetóny na číslo (na rad, ktorá oddeľuje vnútornú a vonkajšiu stávkovú oblasť. Vyhráte, keď gulička pristane na jednom z týchto troch čísiel. 11:1
Corner (Square) Stávky na štyri čísla vo štvorci, napr 11-12-14-15. Umiestnite žetóny na roh, ktorý majú spoločný štyri čísla. Vyhráte, keď gulička pristane na jednom z týchto štyroch čísiel. 8:1
Six line Stávky na dve susedné uličky. Umiestnite žetóny na dva susedné rady troch, napr 25-30. Vyhráte, keď gulička pristane na jednom zo šiestich čísiel. 5:1
Vonkajšie stávky. Stávky do polí obklopujúce čísla v tabuľke.
Left row, Middle row, Right row (Column) Stávky na všetkých 12 čísiel na akúkoľvek z troch radov (ľavá, stredná alebo pravá). Umiestnite žetóny do polí označených 2 to 1 na konci alebo na rad. Vyhráte, keď gulička pristane na jednom z 12 čísiel stĺpca. 2:1
1st 12, 2nd 12, 3rd 12 (Dozen) Stávky na 12 čísiel v troch nasledujúcich radoch.Vložte žetóny na polia označené 1. tucet pre množinu čísel 1 až 12, 2. tucet pre množinu čísiel 13 až 24 alebo 3. tucet pre množinu čísiel 25 až 36. Vyhráte, keď gulička pristane na jednom z 12 pokrytých čísiel 2:1
19-36 (High) nebo 1-18 (Low) Stávky na prvých 18 čísiel alebo vysokých 18 čísiel.Umiestnite žetóny do polí označených 1-18 pre nízke čísla alebo 19-36 pre vysoké čísla. Zero nepatria medzi nízke čísla 1:1
Red alebo Black Stávky na všetky červené alebo čierne čísla. Umiestnite žetóny do polí s červeným alebo čiernym diamantom. Zero nie je ani červené ani čierne číslo. 1:1
Odd nebo Even Stávky na všetky párne alebo všetky nepárne čísla. Umiestnite žetón do poľa označeného textom ODD alebo Even. 1:1
Panel špeciálnych stávok. Umiestnite tieto stávky ohlásenia alebo stávky.
Red Splits Stávka o minimálne štyroch (4) žetónoch so štyrmi (4) stávkami split s jedným žetónom na 9 / 12, 16/19, 18/21 a 27/30. Vyplácaná suma je rovnaká stávke split, 17:1
Black Splits Stávka o minimálne siedmych (7) žetónoch so siedmimi (7) stávkami split s jedným žetónom na 8 / 11, 10/11, 10/13, 17/20, 26/29, 28/29 a 28/31. Vyplácaná suma je rovná stávke split, 17:1
Orphelin Plein Stávka minimálne ôsmich (8) žetónov s ôsmimi (8) stávkami straight na čísla 1, 6, 9, 14, 17, 20, 31 a 34. Výplata zodpovedá stávke Straight - 35:1
Finale Plein 0 Stávka s minimálne štyrmi (4) žetónmy so štyrmi (4) stávkami straight na čísla 0, 10, 20 a 30. Vyplácaná suma je rovná stávke straight, 35:1
Finale Plein 1 Stávka s minimálne štyrmi (4) žetónmy so štyrmi (4) stávkami straight na čísla 1, 11, 21 a 31. Vyplácaná suma je rovnaká stávke straight, 35:1
Finale Plein 2 Stávka s minimálne štyrmi (4) žetónmy so štyrmi (4) stávkami straight na čísla 2, 12, 22 a 32. Vyplácaná suma je rovnaká stávke straight, 35:1
Finale Plein 3 Stávka s minimálne štyrmi (4) žetónmy so štyrmi (4) stávkami straight na čísla 3, 13, 23 a 33. Vyplácaná suma je rovnaká stávke straight, 35:1
Finale Plein 4 Stávka s minimálne štyrmi (4) žetónmy so štyrmi (4) stávkami straight na čísla 4, 14, 24 a 34. Vyplácaná suma je rovnaká stávke straight, 35:1
Finale Plein 5 Stávka s minimálne štyrmi (4) žetónmy so štyrmi (4) stávkami straight na čísla 5, 15, 25 a 35. Vyplácaná suma je rovnaká stávke straight, 35:1
Finale Plein 6 Stávka s minimálne štyrmi (4) žetónmy so štyrmi (4) stávkami straight na čísla 6, 16, 26 a 36. Vyplácaná suma je rovnaká stávke straight, 35:1
Finale Plein 7 Stávka s minimálne tromi (3) žetónmy s tromi (3) stávkami straight na čísla 7,17 a 27. Vyplácaná suma je rovnaká stávke straight, 35:1
Finale Plein 8 Stávka s minimálne tromi (3) žetónmy s tromi (3) stávkami straight na čísla 8, 18 a 28. Vyplácaná suma je rovnaká stávke straight, 35:1
Finale Plein 9 Stávka s minimálne tromi (3) žetónmy s tromi (3) stávkami straight na čísla 9, 19 a 29. Vyplácaná suma je rovnaká stávke straight, 35:1
Finale Cheval/Plein 0/1 Stávka minimálne piatich (5) žetónov s tromi (3) stávkami split na čísla 0 / 1, 10/11 a 20/21 a dvomi (2) stávkami straight na čísla 30 a 31. Výplata zodpovedá vsadenej sume. Stávka Straight - 35:1, stávka Split - 17:1
Finale Cheval/Plein 1/2 Stávka minimálne piatich (5) žetónov s tromi (3) stávkami split na čísla 1 / 2, 11/12 a 31/32 a dvomi (2) stávkami straight na čísla 21 a 22. Výplata zodpovedá vsadenej sume. Stávka Straight - 35:1, stávka Split - 17:1
Finale Cheval/Plein 2/3 Stávka minimálne piatich (5) žetónov s tromi (3) stávkami split na čísla 2 / 3, 22/23 a 32/33 a dvomi (2) stávkami straight na čísla 12 a 13. Výplata zodpovedá vsadenej sume. Stávka Straight - 35:1, stávka Split - 17:1
Finale Cheval/Plein 3/4 Stávka minimálne šesť (6) žetónov so štyrmi (2) stávkami straight na čísla 3, 4, 33 a 34 a dvomi (2) stávkami split na čísla 13/14 a 23/24. Výplata zodpovedá vsadenej sume. Stávka Straight - 35:1, stávka Split - 17:1
Finale Cheval/Plein 4/5 Stávka minimálne piatich (5) žetónov s tromi (3) stávkami split na čísla 4 / 5, 14/15 a 34/35 a dvomi (2) stávkami straight na čísla 24 a 25. Výplata zodpovedá vsadenej sume. Stávka Straight - 35:1, stávka Split - 17:1
Finale Cheval/Plein 5/6 Stávka minimálne piatich (5) žetónov s tromi (3) stávkami split na čísla 5 / 6, 25/26 a 35/36 a dvomi (2) stávkami straight na čísla 15 a 16. Výplata zodpovedá vsadenej sume. Stávka Straight - 35:1, stávka Split - 17:1
Finale Cheval/Plein 6/7 Stávka minimálne piatich (5) žetónov s tromi (3) stávkami straight na čísla 6, 7 a 36 a dvomi (2) stávkami split na čísla 16/17 a 26/27. Výplata zodpovedá vsadenej sume. Stávka Straight - 35:1, stávka Split - 17:1
Finale Cheval/Plein 7/8 Stávka minimálne štyroch (4) žetónov s dvoma (2) stávkami split na čísla 7 / 8, 17/18 a dvomi (2) stávkami straight na čísla 27 a 28. Výplata zodpovedá vsadenej sume. Stávka Straight - 35:1, stávka Split - 17:1
Finale Cheval/Plein 8/9 Stávka minimálne štyroch (4) žetónov s dvoma (2) stávkami split na čísla 8 / 9, 28/29 a dvomi (2) stávkami straight na čísla 18 a 19. Výplata zodpovedá vsadenej sume. Stávka Straight - 35:1, stávka Split - 17:1
Finale Cheval/Plein 9/10 Finale Cheval / Plein 9 / 10 Stávka minimálne štyroch (4) žetónov s dvoma (2) stávkami straight na čísla 9 a 10 a dvomi (2) stávkami split na čísla 19/20 a Výplata zodpovedá vsadenej sume. Stávka Straight - 35:1, stávka Split - 17:129/30. Výplata zodpovedá vsadenej sume. Stávka Straight - 35:1, stávka Split - 17:1
Les Vousins Du zero Stávka minimálne deviatich (9) žetónov so stávkou dvoch (2) žetónov na stávku three line na čísla 0/2/3 a siedmich (7) stávkami split na čísla 4 / 7, 12/15, 18/21, 19/22, 25/28, 26/29 a 32/35. Výplata zodpovedá vsadenej sume.Stávka Three line - 11:1, stávka Split - 17:1
Tiers Du Cylindre Stávka minimálne šesť (6) žetónov so šiestimi (6) stávkami split na čísla 5 / 8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30 a 33/36. Výplata zodpovedá stávke Split - 17:1
Finale Cheval 0/3 Stávka minimálne štyroch (4) žetónov so štyrmi (4) stávkami split na čísla 0 / 3, 10/13, 20/23 a 30/33. Výplata zodpovedá stávke Split - 17:1
Finale Cheval 1/4 Stávka minimálne štyroch (4) žetónov so štyrmi (4) stávkami split na čísla 1 / 4, 11/14, 21/24 a 31/34. Výplata zodpovedá stávke Split - 17:1
Finale Cheval 2/5 Stávka minimálne štyroch (4) žetónov so štyrmi (4) stávkami split na čísla 2 / 5, 12/15, 22/25 a 32/35. Výplata zodpovedá stávke Split - 17:1
Finale Cheval 3/6 Stávka minimálne štyroch (4) žetónov so štyrmi (4) stávkami split na čísla 3 / 6, 13/16, 23/26 a 33/36. Výplata zodpovedá stávke Split - 17:1
Finale Cheval 4/7 Stávka minimálne troch (3) žetónov s tromi (3) stávkami split na čísla 4 / 7, 14/17 a 24/27. Výplata zodpovedá stávke Split - 17:1
Finale Cheval 5/8 Stávka minimálne troch (3) žetónov s tromi (3) stávkami split na čísla 5 / 8, 15/18 a 25/28. Výplata zodpovedá stávke Split - 17:1
Finale Cheval 6/9 Stávka minimálne troch (3) žetónov s tromi (3) stávkami split na čísla 6 / 9, 16/19 a 26/29. Výplata zodpovedá stávke Split - 17:1
Finale Cheval 7/10 Stávka minimálne troch (3) žetónov s tromi (3) stávkami split na čísla 7 / 10, 17/20 a 27/30. Výplata zodpovedá stávke Split - 17:1
Finale Cheval 8/11 Stávka minimálne troch (3) žetónov s tromi (3) stávkami split na čísla 8 / 11, 18/21 a 28/31. Výplata zodpovedá stávke Split - 17:1
Finale Cheval 9/12 Stávka minimálne troch (3) žetónov s tromi (3) stávkami split na čísla 9 / 12, 19/22 a 29/32. Výplata zodpovedá stávke Split - 17:1
Stávky na závodnú dráhu. Stávky straight a tieto stávky vyvolanie alebo vsadenie na čísla vedľa seba na kolese roulety.
SERIE 0/2/3 Stávka s minimálne deviatich (9) žetónnov s jednou (1) stávkou three line na 0/2/3 s dvoma (2) žetóny a siedmich (7) stávkami split s jedným žetónom na linky rozdeľujúcej čísla 4 / 7, 12/15, 18/21, 19/22, 25/28, 26/29 a 32/35. Výplata sa rovná stávke. Stávka split 17:1 a three line 11:1
SERIE 5/8 Stávka s minimum šiestich (6) žetónov so šiestimi (6) stávkami split s jedným žetónom na každú z čiar oddeľujúcich čísla 5 / 8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30 a 33 / 36. Vyplácaná suma je rovnaká stávke split, 17:1
ORPH Stávka s minimum piatich (5) žetónov s jednou (1) stávkou straight na číslo 1 a štyrmi (4) stávkami split s jedným žetónom na každú z čiar oddeľujúcich čísla 6 / 9, 14/17, 17/20 a 31/34 . Výherný pomer je ekvivalentná stávkam. Stávka straight 35:1 a stávka delenie 17:1
ZERO Stávka s minimálne štyrmi (4) žetónmy s tromi (3) delenými stávkami na číslach 0 / 3, 12/15, 32/35 a raz (1) priamou stávkou na čísle 26. Výplata sa rovná stávke.Priama stávka 35:1 a delená stávka 17:1
Sázky Neighbour Stávka minimálne troch (3) žetónov s tromi (3) stávkami straight pokrývajúcimi rozsah čísiel na oboch stranách od čísla vybraného na závodnej dráhe.Napríklad rozsah 5 čísiel je stávka jedenástich (11) žetónov s jedenástimi (11) stávkami straight, ktoré pokrývajú vybrané Výplata zodpovedá stávke Straight - 35:1číslo a päť čísiel naľavo a päť čísiel napravo od vybraného čísla.
Stávky na plátno. Dve špeciálne stávky jedinečné pre túto hru roulette, dostupné, keď panel je v sádzacom režime.
Vyhrávajúce čísla Stávka s minimálne štyrmi (4) žetónmy so štyrmi (4) stávkami straight na vyhrávajúce čísla uvedené na plátne. Vyplácaná suma je rovnaká stávke straight, 35:1
Nevyhrávajúce čísla Stávka s minimálne štyrmi (4) žetónmy so štyrmi (4) stávkami straight na nevyhrávajúce čísla uvedené na plátne. Vyplácaná suma je rovnaká stávke straight, 35:1

Herné nastavenia

Kliknite na ikonu kľúča na hernom paneli. Zvoľte pre zapnutie nasledujúcich možností pre hru v menu nastavenia hry:

 • Zvukové efekty. Zapnúť alebo vypnúť zvukové efekty prehrávanej u rôznych udalostí v hre.
 • Rýchla hra. Zapnúť alebo vypnúť rýchlu hru.
 • Špeciálne stávky. Zapnúť alebo vypnúť možnosť stáleho zobrazenia špeciálnych stávok.
 • Stávky Neighbour. Zapnutie alebo vypnutie možnosti stávok neighbour a určenie rozsahu čísiel na každej strane vybraného čísla (kde 0 vypína stávky neighbour a hodnoty 1 až 9 určujú rozsah čísiel).

Automatická hra

Keď je automatická hra povolená, kliknite na položku AUTO na paneli hry a vyberte počet kôl, ktorý sa má automaticky odohrať. Po odohraní nastaveného počtu kôl sa automatická hra zastaví. Ak chcete ukončiť automatickú hru, kliknite na položku STOP. Automatická hra sa zastaví po dokončení aktuálneho kola.
Pri automatickej hre môžete použiť nasledujúce rozšírené nastavenia:

 • Pri akejkoľvek výhre. Zastaviť automatickú hru pri výhre.
 • Keď jedna výhra prekročí. Zastaviť automatickú hru, keď vyhraná suma prekročí zadanú čiastku alebo keď sa jej bude rovnať.
 • Keď peniaze vzrastú o. Zastaviť automatickú hru, keď sa stav účtu zvýši o zadanú čiastku.
 • Keď sa peniaze znížia o. Zastaviť automatickú hru, keď sa stav účtu zníži o zadanú čiastku.

Ak chcete odstrániť podmienky automatickej hry, zrušte začiarknutie príslušného políčka alebo kliknite na tlačidlo Znovu zostaviť.


Eurocasino|Greek casino|Online casino

© 2008-2009 Majiteľ týchto stránok má výhradné právo na použitie informácií tu uvedených. Šírenie obsahu z týchto stránok je možné výhradne so súhlasom autora.