Americká ruleta online

Americká ruleta –(double zero) je dvojnulová, skladá sa z 36 čísel plus 0 a 00, čiže ruletné koleso má celkový počet čísel 38, líši sa poradie v akom nasledujú za sebou. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že aj tu je ich rozmiestnenie celkom náhodné. Pri bližšom skúmaní kolesa si však môžeme všimnúť, že rozostavenie čísiel na americkej rulete existuje tento systém: nepárnym číslam sú osovo protiľahlé vždy o jednu jednotku väčšie čísla párne, ale opačnej farby. Na niektorých amerických ruletách môžu byť protiľahlé čísla nula a dvojitá nula vzájomne vymenené. Väčšinou ale platí, že jednoduchá nula leží medzi 28 a 2.

Americká ruleta – Pravidla – Stávky

1Presnéstávka na päť pokrýva tieto čísla: 0, 00, 1, 2 a 3. Žetón sa položí na vonkajšie orámovanie rulety stola, medzi 0 a 1.
2Rozdelená stávkamožno vsadiť na akékoľvek dve susediace čísla, položením na čiaru, ktorá ich delí. Všimnite si, že žetón môžete položiť aj na čiaru oddeľujúcu (0) a dve nuly (00), 0 a 1, 2 a 0, 00 a 2 alebo 00 a 3.
3Stávka na uličkustávky na uličku pokrývajú tri čísla. Žetón sa položí na vonkajšiu ohraničujúcu čiaru rulety online stola, vedľa zodpovedajúcej série troch čísel. Všimnite si, že stávky na uličku možno umiestniť aj na 0,1 a 2; 0, 00 a 2 a ďalej 00, 2 a 3.
4Stávka na štvorecstávky pokrývajú štyri čísla. Žetón sa pokladá na priesečník štyroch čísiel.
5Stávka na päťstávka na päť pokrýva tieto čísla: 0, 00, 1, 2 a 3. Žetón sa položí na vonkajšie orámovanie rulety stola, medzi 0 a 1.
6Stávka na rastávka na rad pokrýva dve stávky na uličku, tj šesť rôznych čísel v dvoch radoch troch čísiel. Žetón sa položí na najbližšiu ohraničujúcu čiaru rulety online stola, kde ju pretína čiara oddeľujúca dva rady.
7Stávka na stĺpecna krátkej strane rulety stola, kde sú tri polia označené “2 ku 1”. Stávka položená do jedného z týchto dvoch polí označí všetkých dvanásť čísel nad ním (okrem 0 a 00).
8Stávka na tucetstávka vložená na jedno z troch polí označených 1st12, 2nd12 alebo 3rd12 označuje dvanásť čísiel.
9Stávky Čierna/Červená, Párne/Nepárne a Nízka/Vysoká Stávkaoložená do jedného z polí na dlhej strane stola pokrýva polovicu čísel rulety online stola (okrem 0 a 00). Každé pole pokrýva 18 čísel.
Pravidlá americkej rulety
Americký ruletový stôl
Americký ruletový stôl