Pravidlá o ochrane osobných údajov

Vaša súkromie je pre nás dôležitá. Politika online-casinoruleta.sk je zameraná na dodržiavanie vášho súkromia v súvislosti so všetkými informáciami, ktoré môžeme získať o vás na webovej stránke online-casinoruleta.sk a iných stránkach, ktoré vlastníme a prevádzkujeme.

Osobné údaje vyžadujeme len vtedy, keď sú skutočne potrebné na poskytovanie služieb. Robíme to spravodlivým a zákonným spôsobom, s vaším vedomím a súhlasom. Rovnako vám vysvetlíme, prečo ich zbierame a ako ich budeme používať.

Zozbierané údaje uchovávame len tak dlho, ako je potrebné pre poskytovanie požadovanej služby. Pri ukladaní údajov ich chránime obchodne prijateľnými prostriedkami na zabránenie strate, krádeži a neoprávnenému prístupu, zverejneniu, kopírovaniu, používaniu alebo zmene.

Osobné údaje nesdávame verejnosti ani tretím stranám, pokiaľ to nevyžaduje zákon.

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na externé webové stránky, ktoré neovládame. Uvedomte si, že nemáme kontrolu nad obsahom a postupmi týchto webových stránok a nemôžeme niesť zodpovednosť za ich zásady ochrany osobných údajov.

Ak odmietnete našu požiadavku na osobné údaje, môže sa stať, že nebudeme schopní poskytnúť niektoré služby, ktoré si želáte.

Vaše ďalšie používanie našej webovej stránky znamená súhlas s našimi postupmi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. Ak máte nejaké otázky o tom, ako spravujeme údaje používateľov a osobné informácie, obráťte sa na nás.

Pravidlá používania cookies online-casinoruleta.sk

Čo sú cookies?

Ako je bežná prax takmer všetkých profesionálnych webových stránok, aj táto webová stránka používa cookies, čo sú malé súbory prenášané do vášho počítača, aby zlepšili váš zážitok. Na tejto stránke je opísané, aké informácie zbierajú, ako ich používame a prečo musíme niekedy tieto cookies uložiť. Tiež vám poskytneme informácie o tom, ako môžete zabrániť ukladaniu týchto cookies, ale to môže ovplyvniť alebo “pokaziť” niektoré prvky funkcionality webovej stránky.

Ako používame cookies?

Cookies používame z niekoľkých dôvodov, ktoré sú opísané ďalej. Bohužiaľ, vo väčšine prípadov neexistujú štandardné možnosti na zakázanie cookies bez úplného zakázania funkčnosti a funkcií, ktoré pridávajú tejto webovej stránke. Ak si nie ste istí, či ich potrebujete alebo nie, odporúča sa ponechať všetky cookies povolené, ak sú použité na poskytovanie služby, ktorú používate.

Zakázať cookies

Nastavením cookies môžete zabrániť tak, že upravíte nastavenia vášho prehliadača (ako to urobiť, si overte v nápovede vášho prehliadača). Uvedomte si, že zakázanie cookies ovplyvní fungovanie tejto a mnohých ďalších webových stránok, ktoré navštevujete. Ak zakážete cookies, niektoré funkcie a vlastnosti tejto webovej stránky budú vo všeobecnosti zakázané. Preto vám odporúčame, aby ste cookies nezakazovali.

Cookies, ktoré nastavujeme

🔹 Cookies súvisiace s účtom

Ak si u nás vytvoríte účet, použijeme cookies na riadenie procesu prihlásenia a všeobecnej správy. Tieto cookies sa obvykle vymažú, keď sa odhlásite, ale v niektorých prípadoch môžu zostať tak, aby si zapamätali vaše nastavenia webovej stránky pri odhlásení.

🔹 Cookies súvisiace s prihlásením do systému

Keď ste prihlásení, používame cookies, aby sme si mohli pamätať toto konkrétne konanie. Takto sa nemusíte pri každej návšteve novej stránky prihlasovať. Tieto cookies sa obvykle odstránia alebo vymažú, keď sa odhlásite, aby ste mohli pristupovať k obmedzeným funkciám a oblastiam len po prihlásení.

🔹 Cookies súvisiace s novinkami

Táto webová stránka ponúka služby prihlásenia k novinkám alebo e-mailu a cookies sa môžu použiť na zapamätanie, či ste už prihlásení, a na zobrazenie určitých oznámení, ktoré sa vzťahujú iba na prihlásených/odhlásených používateľov.

🔹 Cookies pre nastavenia webovej stránky

Aby sme vám poskytli vynikajúci zážitok na tejto webovej stránke, poskytujeme funkcie na nastavenie vašich preferencií týkajúcich sa prevádzky tejto webovej stránky, keď ju používate. Na zapamätanie vašich nastavení musíme nastaviť cookies, takže sa tieto informácie môžu volať pri každom kontakte s stránkou ovplyvňujúcou vaše nastavenia.

Cookies tretích strán

V niektorých špeciálnych prípadoch používame aj dôveryhodné cookies tretích strán. V nasledujúcej sekcii sú podrobne opísané cookies tretích strán, s ktorými sa môžete stretnúť na tejto webovej stránke.

🔹 Táto webová stránka používa Google Analytics, ktorý je jedným z najrozšírenejších a dôveryhodných analytických riešení na internete, ktoré nám pomáha porozumieť, ako používate webovú stránku, a ako môžeme zlepšiť vašu skúsenosť. Tieto cookies nám umožňujú sledovať, ako dlho strávite na webovej stránke a ktoré stránky navštívite, aby sme mohli ďalej vytvárať zaujímavý obsah.

Viac informácií o cookies Google Analytics nájdete na oficiálnej stránke Google Analytics.

🔹 Analytické údaje tretích strán sa používajú na sledovanie a meranie používania tejto webovej stránky, aby sme mohli ďalej vytvárať atraktívny obsah. Tieto cookies môžu sledovať čas, ktorý strávite na webovej stránke, alebo navštívené stránky, čo nám pomáha pochopiť, ako môžeme webovú stránku zlepšiť pre vás.

🔹 Občas testujeme nové funkcie a vnesieme menšie zmeny do vzhľadu webovej stránky. Keď stále testujeme nové funkcie, môžeme tieto cookies použiť na to, aby sme vám poskytli konzistentný zážitok pri návšteve webovej stránky a zároveň zistili, ktoré optimalizácie sú pre našich používateľov najužitočnejšie.

🔹Pre nás je dôležité, aby sme pochopili štatistické údaje o tom, koľko návštevníkov našej webovej stránky naozaj nakupuje, preto nás tieto cookies budú sledovať. Je to pre vás dôležité, pretože nám umožňuje presné obchodné predpovede, ktorými môžeme analyzovať náklady na reklamu a produkty a tak zabezpečiť najlepšiu možnú cenu.

Záväzok používateľa

Používateľ sa zaväzuje, že bude primerane využívať obsah a informácie, ktoré online-casinoruleta.sk poskytuje na webovej stránke, konkrétne v podobe, ktorá je enumeratívna, ale nie obmedzená:

A) nemá sa zúčastňovať nelegálnych činností alebo činností v rozpore s dobrými mravmi a verejným poriadkom; B) nesmie šíriť propagandu alebo obsah rasistického alebo xenofóbneho charakteru, akéhokoľvek druhu nelegálnej pornografie, ospravedlňovania terorizmu alebo v rozpore s ľudskými právami; C) Neskôr nemá spôsobovať škodu fyzickým (hardvérovým) a logickým (softvérovým) systémom online-casinoruleta.sk, jeho dodávateľov alebo tretích strán, vstrekovať alebo šíriť počítačové vírusy alebo akékoľvek iné hardvérové alebo softvérové prostriedky, ktoré by mohli spôsobiť vyššie uvedenú škodu.

Doplňujúce informácie

Dúfame, že je to jasné, a ako sme už spomenuli, ak si nie ste istí, či čo potrebujete, je obvykle bezpečnejšie nechať cookies povolené, ak komunikujete s jednou z funkcií, ktoré používate na našej webovej stránke.