online casino ruletaonline casino ruleta mobile
  • left arrow


Ruleta Typy

American Roulette
Americká ruleta
American Roulette Pro
Americká ruleta Pro
American Roulette Privee
Americká ruleta Privee
en cz sk

roulette_american

Americká ruleta online

Americká ruleta –(double zero) je dvojnulová, skladá sa z 36 čísel plus 0 a 00, čiže ruletné koleso má celkový počet čísel 38, líši sa poradie v akom nasledujú za sebou. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že aj tu je ich rozmiestnenie celkom náhodné. Pri bližšom skúmaní kolesa si však môžeme všimnúť, že rozostavenie čísiel na americkej rulete existuje tento systém: nepárnym číslam sú osovo protiľahlé vždy o jednu jednotku väčšie čísla párne, ale opačnej farby. Na niektorých amerických ruletách môžu byť protiľahlé čísla nula a dvojitá nula vzájomne vymenené. Väčšinou ale platí, že jednoduchá nula leží medzi 28 a 2.

Americká ruleta – Pravidla – Stávky

1 Presné stávka na päť pokrýva tieto čísla: 0, 00, 1, 2 a 3. Žetón sa položí na vonkajšie orámovanie rulety stola, medzi 0 a 1.
2 Rozdelená stávka možno vsadiť na akékoľvek dve susediace čísla, položením na čiaru, ktorá ich delí. Všimnite si, že žetón môžete položiť aj na čiaru oddeľujúcu (0) a dve nuly (00), 0 a 1, 2 a 0, 00 a 2 alebo 00 a 3.
3 Stávka na uličku stávky na uličku pokrývajú tri čísla. Žetón sa položí na vonkajšiu ohraničujúcu čiaru rulety online stola, vedľa zodpovedajúcej série troch čísel. Všimnite si, že stávky na uličku možno umiestniť aj na 0,1 a 2; 0, 00 a 2 a ďalej 00, 2 a 3.
4 Stávka na štvorec stávky pokrývajú štyri čísla. Žetón sa pokladá na priesečník štyroch čísiel.
5 Stávka na päť stávka na päť pokrýva tieto čísla: 0, 00, 1, 2 a 3. Žetón sa položí na vonkajšie orámovanie rulety stola, medzi 0 a 1.
6 Stávka na ra stávka na rad pokrýva dve stávky na uličku, tj šesť rôznych čísel v dvoch radoch troch čísiel. Žetón sa položí na najbližšiu ohraničujúcu čiaru rulety online stola, kde ju pretína čiara oddeľujúca dva rady.
7 Stávka na stĺpec na krátkej strane rulety stola, kde sú tri polia označené "2 ku 1". Stávka položená do jedného z týchto dvoch polí označí všetkých dvanásť čísel nad ním (okrem 0 a 00).
8 Stávka na tucet stávka vložená na jedno z troch polí označených 1st12, 2nd12 alebo 3rd12 označuje dvanásť čísiel.
9 Stávky Čierna/Červená, Párne/Nepárne a Nízka/Vysoká Stávka oložená do jedného z polí na dlhej strane stola pokrýva polovicu čísel rulety online stola (okrem 0 a 00). Každé pole pokrýva 18 čísel.


american roulette

Eurocasino|Greek casino|Online casino

© 2008-2009 Majiteľ týchto stránok má výhradné právo na použitie informácií tu uvedených. Šírenie obsahu z týchto stránok je možné výhradne so súhlasom autora.